kong@kck.com.cn
  bjkck@126.com
销售部: 010-51295611
  010-51295655
  010-69733042
  010-69734232
  010-69731020
 
市场部: 010-51295665
  010-69734231
     
  滚柱式单向离合器为外环与内环之间以圆柱形滚子支撑,而内环安装有弹簧及顶销,由顶销产生一个持续 的推力,将滚柱往外挤压便构成了外环、内环及滚柱的接触结构如下图,由于滚柱与内环、外环的接触为持续不间断的,故可立即的反应与传输扭矩力。此种滚柱型设计坚固耐用、可靠性高,可适用各种应用范围。例如超运转速度离合器、定位离合器或防止逆转离合器。(如图a-a)。